Kopparbranten

BARONIET

Baroniet kopparbranten ligger mitt emellan två av topparna av Trollheimsbergen. Baroniets huvudort är byn Vedsäte med tillhörande höggård. Förutom Vedsätte så finns det ytterligare en by vid namn Bohall. Majoriteten av marken i baroniet består av höga kullar där det växer gräs och taggbuskar. I kull landskapet ser man oftast stora flockar med får som vallas utav kopparbrantens bönder.

Historia

Ätten Flod har varit härar över kopparbranten så länge man kan minnas. Baroniets namn kommer från berget kopparbranten som bildar dess norra gräns. För ett sekel sedan hade kopparbranten sin storhetstid. Deras koppar export blomstrade och bönderna hade en relativt enkel vardag. Dock har mycket hänt sedan dess. Det hela började när koppargruvan sinade tät följt av både pest och missväxt. Baroniets ekonomi slogs i spillror samtidigt som tirakerna i kopparbranten tog tillfälle i akt och attackerade. Man fick söka hjälp från släktingar i söder för att hålla tillbaka tirakerna och de senaste åren har mer handlat om att överleva dagen. Men nu har man åter igen funnit koppar som börjats brytas och tirakernas anstormningar har blivit allt färre. De attackerar inte längre byar utan endast de som reser på landsbygden. Baronnesan Pauline Flod lätt rusta upp Oxerös och bygga det stentorn som står där idag. För åtta år sedan omkom Baronessans make Mattis Flod av skadorna han åtkom sig under en tirakräd mot koppargruvan.

Styre

Baronit styrs av den tystlåtne Pauline Flod.

Soldater

Kopparbrantens styrkor leds av herr Arok Blåklinga vilken har sin boning i byn Bohall. De fem fotsoldater och tre bågskyttar som baroniet innehar är uppdelade på olika uppgifter. Det är alltid två soldater som patrullerar koppargruvan och två som ansvarar för tullar. Resten befinner sig oftast vi Oxerös där de har sin utgångspunkt i väntan på att byta av sina kollegor.

Flods Höggård

Jordgärde är en höggård på sluttningen till Kopparbranten. Gården består av ett stentorn med högtorn i sten, en träbyggnad för tjänare och ett stall för baroniets hästar. Gården är omsluten av en träpalisad.

Vedsäte

En liten by som ligger ett hundratals meter nedanför Oxerös. Det är en liten by med träbyggnader och ett tempel i trä. Runt byn kan man se hedar med sina får.

Bohall

En min sydöst om Vedsäte ligger byn Bohall som likt vedsäte även denna är byggd i trä. Mitt i byn ligger herr Arok Blåklingas gård. Detta är ett befäst trähus med en liten palissad som sträcker sig runt huset och stallet.

Koppardungen

En liten dunge träd som är det närmsta skog man kan komma i baroniet Kopparbranten. Få vågar närma sig skogen då det sägs att denne skall vara förbannad. Det går historier bland byborna om folk som begett sig dit för att ses igen. Mitt i dungens sägs det att det ska finnas lämningar efter en gammal byggnad men det är ytterst få som i dag någonsin sätt denne ruin.

Fakta om baroniet Kopparbranten

Länsherre: Pauline Flod
Huvudort: Vedsäte
Invånarantal:
Befolkning: 95% Soldier, 5% övrigt (asharier)
Huvudnäring: Koppar, fårskötsel
Handelsvägar: floden till Västerbrygga
Import (i stort): bas, lyx
Export (i stort): koppar
Militära resurser: 4 Riddare, 4 Väpnare, 8 Soldater
Religion: Samorismen

Kopparbranten

Konungen Utan Namn Koftan