Rikskonung Sachsar Leijon Den Vidsynte

Description:

Soldarns rikskonung är en kraftigt byggd, på gränsen till fet. Han ser äldre ut än de trettiofem år han egentligen är – håret är brunt men bär grå slingor och ett stort skägg breder ut sig över hakan. Näsan är något bruten men i övrigt uppvisar rikskonungen inga skönhetsfläckar – tvärtom. Rikskonungen är av naturen respektingivande, en egenskap som förhöjs när han iklär sig den silverglänsande rustning han alltid bär i strid. Vid sin sida bär rikskonungen ett runsmyckat kortsvärd vid namn ”Jisally-Neeadh” och som sägs vara magiskt. I strid använder sig Vidsynte av ett stridssvärd vilket han svingar med yttersta skicklighet. Vidsynte vapensköld av ett liggande lejon i guld mot röd bakgrund.

Rikskonungen är burdus och högröstad och kan ibland tyckas gå fram med skygglappar för ögonen. Många retar sig på Vidsyntes jag-vet-bäst-attityd och rikskonungen själv gör sannerligen ingenting för att bättra sig. Vidsynte viker aldrig och kan ibland hålla fast vid felaktiga beslut till följd av ren och skär stolthet. Trotts dessa later har rikskonungen hittills haft ett påtagligt stöd bland såväl folket som frälset, vilka föredrar eb stark och envis ledare framför en svag och lättpåverkad.

Bio:

Rikskonung Sachsar Leijon Den Vidsynte

Konungen Utan Namn Koftan Koftan