Kharzim klan Ghor den Väldige

Description:

Krigaren är en flintskallig dvärg med stort och långt skägg. Ett stort och ädelt hjärta ryms i den kraftiga och hårbeväxta bröstkorgen, ett som till och med har utvecklat en slags vänskap till alven Kiyonan Nentari. Bland Karzims mest berykttade bedrifter, och som han blivit umsjungen för är slaget vid Karzans bro där han ,ensam hindrade hundratals tiraker från att välla ned och bränna bondebyarna.

Bio:

Kharzim klan Ghor den Väldige

Konungen Utan Namn Koftan Koftan