Hans Exellens Umeran Wackt

Description:

”Rikskonungens trognaste undersåte” har man sagt om denne 50-årige veteran som nu är inne på sitt artonde år som riksamiral. Det var länge sedan man senast såg honom på en turnering ute i landet och det rycktas om att denne fordon så skicklige spelare börjar bli lite för gammal för att sitta upp på en häst.
Som chef över flottan har Umeran skaffat sig god kunskap om farvattnen kring Soldarn. Kampen mot pirater ser han som högst personlig – hans hustru, Anna, försvann för 25 år sedan, efter att den kungliga slup hon färdades på kapades av pirater.

Bio:

Hans Exellens Umeran Wackt

Konungen Utan Namn Koftan Koftan