Hans Excellens Cronland Leijon

”Soldarns mest hatade adelsman”

Description:

”Soldarns mest hatade adelsman” är ett epitet som förvisso många adelsmän skulle kunna förtjäna, men endast en kan inneha. Denne osympatiske man är riksfogden Cronlan Leijon, den högste och mäktigaste skatteindrivaren i riket, fast besluten att beröva den övriga adelsmännen sina slantar och förmedla dem rakt ned i rikskonungens kassa.
Cronlan är småaktig, snål, överlägsen och alltid på plats när man minst önskar det. Taktlöshet är även det en av riksfogdens mest synbara egenskaper. Exempelvis, dök han upp på den före detta greven av Björna bergs begravning för att utkräva den nyblivna änkan på utebliven skatt. En annan gång förstörde han en bröllopsceremoni genom att högljutt deklarera det faktum att den blivande äkta makans fader, enligt rullor, inte skulle ha råd att betala gullegåva – en slags hemgift alla soldiska fäder skall skänka sin dotter när hon gifter sig. Allt kunde varit frid och fröjd om inte den blivande maken bestämt sig för att klappa till riksfogden. Många närvarande log nog för sig själva, dock inta alltför länge eftersom straffet för grovt våld mot konungens högste tjänare var minst fem år på fästning. I detta här fallet skärptes straffet till prygel och dödsstraff och bröllopet blev på så vis ingen succé –faktum är att det inte ens blev av. Cronlan har utsatts för mordförsök minst två gånger.

Bio:

Hans Excellens Cronland Leijon

Konungen Utan Namn Koftan Koftan