INTRODUKTION

Året var 2268 e.D. när Karthal II föl av sin häst och möte Aurias och Pelias ljus vid en ålder av 95 somrar. Namnet på den rikskonung som sedan kom blev aldrig känt. Kröningsceremonin skedde i hemlighet och konungen lämnade aldrig templet i Boron. Han lät inrätta sitt hov i anslutning till den samoriska lärans mest praktfull helgedom, där rikskonungen höll sig undan tillsamman med sina närmsta män.
Tre gånger visade sig konungen utanför sin kammare. Första gången var vid tornerspelen i Blacke vall där han besegrade samtliga högt aktade riddare. De besegrade riddarna följde konungen till Boron och seddes aldrig mer. Det ryktades att dessa nu tjänade som hans personliga garde. Andra gången han visade sig var på marknaden i Boron, där han hämtade bondjäntan Ursula Ingesdoter till att bli hans maka. Sista gången konungen visade sig var när han två år senare stod på heliga sjöns vatten och predikade om Soldarns undergång. Sju hundra år senare skulle Boron falla i fiendens händer och slitas i stycken. Ingen skulle överleva denna undergång. Efter detta försvann rikskonungen med sin fru och sitt garde. Det sägs dock att konungen utan namn fortfarande finns där ute. Många är de som vandrat under nattliga oväder och sett en rustningsklädd furste dra fram över himlavalvet med en fager mö och ett koppel av riddare. Regn och blixtar färdas med dem.

Konungen Utan Namn

Koftan